Gå till innehåll
Grava Skidklubb
Grava Skidklubb

Policy för avgifter

Grava SK:s policy för avgifter och ersättning i samband med tävling och träning, säsongen 2023/2024.

Policyn gäller ungdomar och juniorer. Policyn är skapad för att klargöra vilka ersättningar klubben betalar till åkare som tävlar.

Styrelsen kan fatta beslut att frångå policyn vid speciella tillfällen.

Kraven föreningen ställer på dig

En förutsättning för att du ska kunna utnyttja klubbens förmåner vid tävlingar är att du betalt medlemsavgift och träningsavgift. Du ska använda klubbens tävlingskläder när du är på tävlingsarenan. Detta gäller även vid blomsterceremoni/prisutdelning. För åkare yngre än 13 år är endast mössa/pannband ett krav.

Du ska också träna regelbundet med föreningen och delta i arbete och aktiviteter som föreningen gör. Är du förälder och har ungdomar/juniorer som tränar och tävlar förväntas du medverka i det arbete som görs i föreningen för att din ungdom/junior skall få ta del av ersättningarna.

Klarälvsloppet - Ett återkommande arbete som Grava har är att vara funktionärer under Klarälvsloppet. De arrangeras i mitten/slutet på september. Alla som deltar i träningsverksamheten ska på något sätt hjälpa till under helgen, mer information skickas ut till respektive grupp.

Juniorer – Är du tävlande junior ska du medverka vid minst en aktivitet tillsammans med de yngre. Detta planeras tillsammans med någon från styrelsen.

Spårkortsbidrag – Vi betalar 500 kr i bidrag till ungdomar från 12 år som tränar regelbundet och köper årskort i skidtunneln. Detta gäller även för tränare till ungdomar från 12 år och uppåt.

Träningsläger – Vi betalar hela avgiften för de träningsläger som Värmlands Skidförbund har för SkiTeam Ungdomscup och Folksam-gruppen.

Sommarskidskolor – Vi betalar halva kostnaden, dock max 1 500 kr för de ungdomar som deltar på en sommarskidskola. Detta gäller ungdomar födda år 2009-2010 (år 2024) och en sommarskidskola/år

FIS-kod och transponder - Kostnaden för FIS-kod och transponder ersätts ej av föreningen. Du ansvarar för att du har en aktiv FIS-kod och en transponder för tidtagning

Startavgifter – Vi betalar startavgifter för samtliga ungdomar upp till 16 år och tävlingssatsande juniorer. Detta gäller för tävlingsklass. För motionslopp och långlopp betalar respektive åkare för själv. Alla tävlingar ska vara sanktionerade av klubben innan resa.

Var och en anmäler sig själva via tävlingskalendern. När ni anmält er, skicka även ett mail till vår kassör Jessica Johansson. Jess.johansson.78@gmail.com, 070-5670936 Länk till annan webbplats.

Jessica betalar in anmälningsavgiften för varje tävling. Se till att anmäla er i tid för att slippa efteranmälningsavgiften. Om ni är sena med anmälan, får ni stå för efteranmälningsavgiften själva. Om du inte kan delta på en tävling du har anmält dig till ska du avanmäla dig via Tävlingskalendern/IdrottOnline. Det kan du göra fram till sista dag för anmälan.

Medlemsavgift och träningsavgift – Ungdomar och juniorer som tränar och tävlar regelbundet ska var medlemmar i föreningen och betala medlemsavgift och träningsavgift. Medlemsavgiften är 300 kr/år för enskild och 700 kr/år för familj. Den skickas ut under oktober till den e-post adress som är registrerad i vårt medlemsregister. Träningsavgiften är 300 kr/år.

I avgiften ingår deltagande på samtliga träningar organiserade av Grava SK, fika på måndagsträningar, startavgifter, visst bidrag till mat i samband med olika aktiviteter klubben har. Träningsavgiften betalas under hösten, information om det kommer från tränarna i respektive grupp.

Reseersättning ungdom –Vi betalar reseersättning med 12,5 kr/mil/aktiv (max 25 kr/mil om fler aktiva åker i samma bil) för resor till USM, Folksam Cup och Ski Team Ungdomscup. Reseersättning betalas inte ut till distriktsnära tävlingar om inte styrelsen meddelar annat. Samåkning eller minibuss ska tillämpas då det är möjligt, i syfte att främja såväl miljö, laganda och ekonomi i föreningen. Till dessa tävlingar utses ledare, beroende på hur många aktiva som deltar. Maximal ersättning 2 000 kr/tävling och bil.

Boende ungdom - Vi betalar del av kostnad för boende för tävlande och utsedda ledare under tävlingar enligt ovan. Maximalt 500 kr/dygn. Vi betalar kostnaden för kamratmåltid för aktiva i samband med USM, Ski Team Ungdomscup och Folksam cup.

Skidkärran och spårdragning - Vi betalar reseersättning med 25 kr/mil för körning av skidkärra, resor i samband med spårdragning och serviceresor av vår utrustning.

Kassör eller Ordförande ska godkänna varje reseräkning. /Grava SK:s styrelse

/Gravs SK:s styrelse 2022-11-12

Publicerad: 2022-11-23

Senast uppdaterad: 2024-02-05

Författare: Grava SK